Burgemeester Jobke Vonk-Vedder biedt ontslag aan

Publicatiedatum: 
26 nov 2019
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder legt per direct haar functie als burgemeester neer.

Jobke Vonk-Vedder: “Bijna drie jaar ben ik met hart en ziel burgemeester van deze mooie gemeente. Echter heb ik tot mijn verdriet moeten besluiten vanwege mijn gezondheid en gezin in combinatie met de hoge werkdruk het ambt als burgemeester per direct neer te leggen. Ik heb in overleg met de Commissaris van de Koning gevraagd Zijne Majesteit de Koning mij eervol te ontheffen uit het ambt van burgemeester van Halderberge. 

Direct vanaf het begin van mijn burgemeesterschap in Halderberge ben ik door veel inwoners en organisaties hartelijk ontvangen. Dat gevoel heb ik tot op deze dag nog steeds. Hier ontleen ik veel energie aan. Halderberge verdient een burgemeester die zich vol overgave blijft inzetten voor de vijf kernen en de mooie initiatieven die deze mooie landelijke gemeente rijk is. Ik kan dat helaas persoonlijk niet meer waarmaken.  

Mijn dank gaat uit naar alle inwoners, bedrijven, instanties en de regio waarmee ik als burgemeester in de afgelopen jaren warm contact had. Daarnaast wil ik in het bijzonder ook de medewerkers van de gemeente dankzeggen voor al het werk wat elke dag opnieuw wordt gedaan. Tijdens de nieuwjaarsreceptie hoop ik aanwezig te zijn om inwoners en organisaties voor de laatste keer persoonlijk te ontmoeten en afscheid te nemen. Ik wens iedereen alle goeds voor de toekomst. “

Fractievoorzitters gemeenteraad: “We betreuren het dat onze burgemeester het besluit heeft genomen te stoppen als burgemeester van Halderberge vanwege haar gezondheid in combinatie met de hoge werkdruk die het burgemeesterschap met zich meebrengt. Wij respecteren haar besluit en hebben waardering voor de wijze waarop zij zich drie jaar lang als burgemeester heeft ingezet voor de inwoners, bedrijven en instanties van Halderberge. 
Wij gaan ons nu beraden over hoe we de functie van burgemeester van Halderberge de komende tijd in willen vullen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we dit via onze gebruikelijke kanalen communiceren.”