Burgemeester B.J.A. (Bernd) Roks

Burgemeester Bernd Roks

Telefoonnummer 0165-390532
Emailadres: bestuurssecretariaat@halderberge.nl

Bestuur    

 • Regionale samenwerking
 • In- en externe betrekkingen
 • Communicatie 
 • Leefbaarheid 
 • Veiligheidsregio (inclusief brandweer  / politie / ambulance (hulpdiensten)
 • Crisisbeheersing 
 • Drugs & Alcoholbeleid (handhaving) 
 • Drugs & Alcoholbeleid (preventie) 
 • Drank- en horeca zaken (handhaving) 
 • Drank- en horeca zaken (preventie) 
 • Representatie 
 • Coördinatie van bestuur 
 • Bestuurlijke en algemeen - juridische zaken 
 • Coördinatie integratiebeleid 
 • Handhaving 
 • Handhaving APV 
 • Inburgering
 • Coördinatie integratiebeleid
 • Integriteit 
 • Veerkrachtig bestuur 
 • Informatieveiligheid & privacy 

Burgerzaken

 • Kieswet: bij wet vermelde taken burgemeester in verkiezingsproces
 • Wet basisregistratie personen (BRP): beveiligingsplan (beveiliging omtrent BRP en waardedocumenten
 • Rijkswet van het Nederlanderschap: naturalisatieverzoeken, optieverzoeken e.d.
 • Paspoortwet: paspoorten
 • Wegenverkeerswet 1994: verstrekking rijbewijzen
 • Algemene wet op het binnentreden: bij adresonderzoek
 • Wet op de Lijkbezorging: begraven, cremeren
 • Burgerlijk Wetboek, boeken 1, 4 en 5: diverse bevoegdheden en taken. 

Openbare ruimte

 • Openbare orde & veiligheid 

Onderwijs, sport en cultuur

 • Exposities gemeentehuis
 • Representatie

Projecten

 • Basisnet Spoor

Bedrijfsvoering

 • Publiekszaken