Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

 1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
 2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Burgemeester B.J.A. (Bernd) Roks

Burgemeester Bernd Roks

Telefoonnummer 0165-390532
Emailadres: bestuurssecretariaat@halderberge.nl

Bestuur

 • Regionale samenwerking
 • In- en externe betrekkingen
 • Communicatie
 • Leefbaarheid
 • Veiligheidsregio (inclusief brandweer/politie/ambulance (hulpdiensten))
 • Crisisbeheersing
 • Drugs- en alcoholbeleid (handhaving en preventie)
 • Drank- en horecazaken (handhaving en preventie)
 • Representatie
 • Coördinatie van bestuur
 • Bestuurlijke en algemene-juridische zaken
 • Coördinatie integratiebeleid
 • Handhaving
 • Handhaving APV
 • Inburgering
 • Integriteit
 • Veerkrachtig bestuur
 • Informatieveiligheid & privacy

Burgerzaken

 • Kieswet: bij wet vermelde taken burgemeester in verkiezingsproces
 • Wet basisregistratie personen (BRP): beveiligingsplan (beveiliging omtrent BRP en waardedocumenten)
 • Rijkswet van het Nederlanderschap: naturalisatieverzoeken, optieverzoeken e.d.
 • Paspoortwet: paspoorten
 • Wegenverkeerswet 1994: verstrekking rijbewijzen
 • Algemene wet op het binnentreden: bij adresonderzoek
 • Wet op de lijkbezorging: begraven, cremeren
 • Burgerlijk Wetboek, boeken 1,4 en 5: diverse bevoegdheden en taken

Openbare ruimte

 • Openbare orde & veiligheid

Onderwijs, sport & cultuur

 • Exposities gemeentehuis
 • Cultuurmaand / representatie

Projecten & vertegenwoordiging

 • Basisnet Spoor

Bedrijfsvoering

 • Publiekszaken