Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2019

De jury voor de Cultuurprijs Halderberge maakte tijdens het 4e Halderbergs Cultuur Café de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend. Stem nu op uw favoriet! Dit kan de hele maand september.

Ik stem op:

Botulisme aangetroffen in haven Oudenbosch 

Publicatiedatum: 
4 jul 2019
In het water van de haven in Oudenbosch is botulisme geconstateerd. Vermijd contact met het water en laat huisdieren niet in het water zwemmen om besmetting met en verspreiding van de botulisme-bacterie te voorkomen.

Botulisme 

Botulisme is een voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt door de botulismebacterie (Clostridium botulinum) die een gifstof uitscheidt. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Halderberge controleren het water regelmatig, onder andere op de aanwezigheid van dode watervogels. Vogelkadavers zijn namelijk de belangrijkste verspreidingsbron van botulisme. 
Wanneer bewoners dode eenden of andere watervogels in het water zien liggen, is het advies om ze niet zelf aan te raken maar contact op te nemen met het waterschap via het algemene nummer: 076 564 1000. Medewerkers van het waterschap verwijderen de kadavers op een veilige manier. 

Ondiep, stilstaand water extra risico 

De botulismebacterie is een algemeen voorkomende bacterie in grond en in waterbodems. De botulismebacterie komt ook voor in gezonde vogels, vissen en andere dieren. Ze is dan echter niet actief. Om actief te worden, hebben de bacteriën voedsel nodig – zoals dode watervogels - en een warme, zuurstofloze omgeving. Ondiep en stilstaand water vormt hierbij in het bijzonder een risico omdat het water in de zomer warm kan worden. Als de bacterie eenmaal in een waterpartij is aangetroffen, blijft besmetting daar mogelijk onder de hierboven beschreven omstandigheden. 

Waarschuwingsborden 

De gemeente Halderberge plaatst borden bij de betreffende waterpartijen om omwonenden en passanten te waarschuwen. Wanneer de temperaturen lager worden, wordt de botulismebacterie minder actief en verdwijnt het risico op besmetting. Op www.brabantsedelta.nl/botulisme vindt u een speciale informatiepagina over botulisme.