Bosschenhoofd - Pagnevaartdreef

Deze locatie is gelegen aan de Pagnevaartdreef nabij de pastorie en is in eigendom van de gemeente. In het woningbouwprogramma is eerder rekening gehouden met 7 woningen. Er vindt onderzoek plaats of woningbouw op deze locatie haalbaar is. Op dit moment zijn er daarom geen concrete plannen voor deze locatie.

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
Uw Reactie
Uw Reactie