Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Blauwalgengroei in vijver Blauwe Hoefweg Oudenbosch

Publicatiedatum: 
10 sep 2020
In de vijver aan de Blauwe Hoefweg in Oudenbosch is door waterschap Brabantse Delta forse blauwalgenbloei geconstateerd. Blauwalg is een bacterie die van nature voorkomt in zoet water en in principe altijd aanwezig is. Onder bepaalde omstandigheden kan een explosieve groei van blauwalgen optreden. De bacterie is pas schadelijk als er teveel van is. Er ontstaat dan een blauwgroene laag op het water.

Vermijd contact

Waterschap Brabantse Delta raadt contact met het water sterk af. Contact met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen, kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Mocht dit toch gebeuren, spoel u dan zo snel mogelijk af en raadpleeg uw arts.

Slecht voor de natuur

Blauwalg is ook gevaarlijk voor de natuur en de waterkwaliteit. De bacterie haalt namelijk zuurstof uit het water. Hoe meer blauwalg, hoe minder zuurstof er over blijft voor vissen en planten. Vissterfte kan het gevolg zijn.

Wat kunt u doen?

Blauwalgen ontwikkelen zich vooral bij hogere temperaturen en in stilstaand water waarin te veel voedingsstoffen zitten. Die voedingsstoffen zitten bijvoorbeeld in afgevallen bladeren, maar komen ook in het water via lokvoer van sportvissers, brood en hondenpoep. Gebruik dus minder lokvoer, ruim hondenpoep op en voer geen eenden in het water. Wanneer het water afkoelt, verdwijnen de blauwalgen en wordt het water weer helder.

Wat doet het waterschap?

Het waterschap controleert het water regelmatig op de aanwezigheid van blauwalgen. Wanneer er blauwalg gesignaleerd is, informeert het waterschap de gemeente die borden plaatst bij de betreffende vijver. Het waterschap zet alle locaties op een overzichtkaart