In beweging met de omgeving: Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2021 en de gemeente Halderberge is nu al druk mee bezig met de voorbereidingen hierop. Alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving en op welke manier we hierin samenwerken, komt samen in de Omgevingswet. De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om in Halderberge prettig te leven, wonen, werken en recreëren. Hierbij gaat het over onderwerpen zoals gebouwen, water, wegen, natuur, klimaat en energie.

De Omgevingswet zorgt ervoor dat er minder regels komen en dat deze regels overzichtelijk en makkelijk te vinden zijn. Ook komt er door de nieuwe wet meer ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers.

Meer informatie is te vinden in dit filmpje over de Omgevingswet

Documenten

De Omgevingswet vraagt van iedereen een nieuwe manier van denken en werken. Daarmee is de Omgevingswet niet alleen een juridische, maar zeker ook een maatschappelijke opgave. 

De gemeenteraad heeft eerder de volgende document vastgesteld:

  • Koersdocument implementatie omgevingswet (juni 2018). In het Koersdocument is een algemeen deel over de Omgevingswet opgenomen en hierin zijn ook de gemeentelijke ambities opgenomen.
  • Implementatieplan Omgevingswet, In beweging met de omgeving (december 2018). In het implementatieplan staat hoe de gemeente Halderberge de invoering van de Omgevingswet wil aanpakken. 
    pdf Implementatieplan Omgevingswet - In beweging met de omgeving (PDF, 1.65 MB)

Meer weten?

Voor meer achtergrondinformatie over de Omgevingswet verwijzen wij u graag naar de website Aan de slag met de omgevingswet. Voor informatie over de aanpak in de gemeente Halderberge kunt u contact opnemen met één van de leden van het programmateam Omgevingswet, via 14 0165. 

Via deze website informeren wij u verder over de projecten waarmee we in de gemeente Halderberge aan de slag gaan.