In beweging met de omgeving: Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2022 en de gemeente Halderberge is druk bezig met de voorbereidingen hierop. Alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving en op welke manier we hierin samenwerken, komt samen in de Omgevingswet. De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om in Halderberge prettig te leven, wonen, werken en recreëren. Hierbij gaat het over onderwerpen zoals gebouwen, water, wegen, natuur, klimaat en energie.

De Omgevingswet zorgt ervoor dat er minder regels komen en dat deze regels overzichtelijk en makkelijk te vinden zijn. Ook komt er door de nieuwe wet meer ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers.

Meer informatie is te vinden in dit filmpje over de Omgevingswet


Omgevingsvisie

Gemeente Halderberge werkt dit jaar aan een Omgevingsvisie. In deze visie worden de ambities voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastgelegd. De Omgevingsvisie geeft straks houvast om initiatieven te stimuleren en beter en sneller te faciliteren.

De nieuwe Omgevingswet schrijft voor dat het plannen maken voor een gemeente eenvoudiger en transparanter moet gebeuren. Volgens deze wet moet elke gemeente in 2024 een Omgevingsvisie hebben. 

De afgelopen tijd is er gewerkt aan een Omgevingsagenda (zie vergaderpunt 8). Dit is een eerste stap richting de Omgevingsvisie. In dit document is gekeken naar trends, ontwikkelingen en bestaand beleid dat nog steeds bruikbaar is als basis voor de toekomst. Daarnaast is in deze agenda duidelijk het proces omschreven hoe we de omgevingsvisie gaan opstellen en met wie. In ieder geval willen we dat graag samen doen met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Wilt u hierbij betrokken worden? Geef dit dan alvast aan via gemeente@halderberge.nl of via 14 0165. 

Documenten

De gemeenteraad heeft eerder de volgende document vastgesteld:

  • Koersdocument implementatie omgevingswet (juni 2018). In het Koersdocument is een algemeen deel over de Omgevingswet opgenomen en hierin zijn ook de gemeentelijke ambities opgenomen.
  • Implementatieplan Omgevingswet, In beweging met de omgeving (december 2018). In het implementatieplan staat hoe de gemeente Halderberge de invoering van de Omgevingswet wil aanpakken. 
    pdf Implementatieplan Omgevingswet - In beweging met de omgeving (PDF, 1.65 MB)

Meer weten?

Voor meer achtergrondinformatie over de Omgevingswet verwijzen wij u graag naar de website Aan de slag met de omgevingswet. Voor informatie over de aanpak in de gemeente Halderberge kunt u contact opnemen met één van de leden van het programmateam Omgevingswet, via 14 0165.