In beweging met de omgeving: Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is gepland op 1 juli 2022 en de gemeente Halderberge is druk bezig met de voorbereidingen hierop. Alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving en op welke manier we hierin samenwerken, komt samen in de Omgevingswet. De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om in Halderberge prettig te leven, wonen, werken en recreëren. Hierbij gaat het over onderwerpen zoals gebouwen, water, wegen, natuur, klimaat en energie.

De Omgevingswet zorgt ervoor dat er minder regels komen en dat deze regels overzichtelijk en makkelijk te vinden zijn. Ook komt er door de nieuwe wet meer ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers.

Meer informatie is te vinden in dit filmpje over de Omgevingswet


Omgevingsvisie

Omgevingsagenda

Gemeente Halderberge werkt dit jaar aan een Omgevingsvisie. In deze visie worden de ambities voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastgelegd. De Omgevingsvisie geeft straks houvast om initiatieven te stimuleren en beter en sneller te faciliteren.

De nieuwe Omgevingswet schrijft voor dat het plannen maken voor een gemeente eenvoudiger en transparanter moet gebeuren. Volgens deze wet moet elke gemeente in 2024 een Omgevingsvisie hebben. 

De afgelopen tijd is er gewerkt aan een Omgevingsagenda (zie vergaderpunt 8). Dit is een eerste stap richting de Omgevingsvisie. In dit document is gekeken naar trends, ontwikkelingen en bestaand beleid dat nog steeds bruikbaar is als basis voor de toekomst. Daarnaast is in deze agenda duidelijk het proces omschreven hoe we de omgevingsvisie gaan opstellen en met wie. In ieder geval willen we dat graag samen doen met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. 

Uitnodiging Kernbijeenkomsten Omgevingsvisie: denk mee over uw kern!

Onlangs hebben we inwoners, ondernemers en organisaties in Halderberge gevraagd een enquête in te vullen over wat zij nu écht belangrijk vinden voor de toekomst van onze gemeente. Deze resultaten willen we graag met u delen. We willen dan ook kijken of het beeld voor uw dorp klopt en compleet is.

Dit doen we in digitale bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst starten we met alle deelnemers en daarna gaan we digitaal uiteen, opgesplitst naar kern. Graag nodigen we u uit om op een van de volgende data deel te nemen aan een sessie over de kern waarin u woont / onderneemt:

  • Maandag 5 juli 16:00-17:30 uur               Bijeenkomst buitengebied

Doet u mee?

U kunt uzelf aanmelden door een mail te sturen naar gemeente@halderberge.nl o.v.v. “deelname kernbijeenkomst omgevingsvisie”. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u dan meer informatie over het programma en de benodigde inloggegevens.

Website Omgevingsvisie

Hoe ziet de toekomst van de gemeente Halderberge eruit?

Dat bepalen wij graag samen met u! Wat vindt u nu écht belangrijk voor de toekomst van onze gemeente? Als gemeente staan we aan het begin van het maken van de omgevingsvisie voor Halderberge en willen graag uw input! De omgevingsvisie is een onderdeel van de Omgevingswet die op 1 juli 2022 in werking treedt.

Voor de gemeente is het belangrijk dat we een omgevingsvisie maken waarin we beschrijven wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Dit kunnen we niet zonder uw inbreng. Om van u te horen wat u belangrijk vindt, hebben we de website www.omgevingsvisiehalderberge.nl gemaakt.

Op deze website kunt u meer informatie vinden over wat er al gedaan is ter voorbereiding en hoe we het traject voor de omgevingsvisie gaan inrichten. Ook kunt u een digitale enquête voor uw woonomgeving invullen, kunt u foto’s uploaden van de mooiste plekken in Halderberge en kunt u contact opnemen met de gemeente over deze omgevingsvisie. Denkt u met ons mee?


Documenten

De gemeenteraad heeft eerder de volgende document vastgesteld:

  • Koersdocument implementatie omgevingswet (juni 2018). In het Koersdocument is een algemeen deel over de Omgevingswet opgenomen en hierin zijn ook de gemeentelijke ambities opgenomen.
  • Implementatieplan Omgevingswet, In beweging met de omgeving (december 2018). In het implementatieplan staat hoe de gemeente Halderberge de invoering van de Omgevingswet wil aanpakken. 
    pdf Implementatieplan Omgevingswet - In beweging met de omgeving (PDF, 1.65 MB)

Meer weten?

Voor meer achtergrondinformatie over de Omgevingswet verwijzen wij u graag naar de website Aan de slag met de omgevingswet. Voor informatie over de aanpak in de gemeente Halderberge kunt u contact opnemen met één van de leden van het programmateam Omgevingswet, via 14 0165.