Bestuursleden gezocht

De gemeente Halderberge vindt het belangrijk dat in de dorpen het verenigingsleven bloeit en inwoners (jong en oud) elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente heeft dorpshuis ’t Veerhuis in Oud Gastel aangekocht om ervoor te zorgen dat de sociaal-culturele activiteiten van verenigingen, bewegingsonderwijs en binnensport de komende jaren kan blijven bestaan. In de komende jaren kan aan een toekomstvisie voor de lange termijn gewerkt worden.

Op dit moment wordt het dorpshuis tijdelijk beheerd. Uiterlijk op 1 juli 2025 willen we de exploitatie overdragen aan een nieuwe stichting. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste bestuursleden!

Wie zoeken wij?

Wilt u een rol spelen in het beheer van het dorpshuis? Wilt u zich zo inzetten voor de inwoners en verenigingen van Oud Gastel? Dan zijn we op zoek naar u!

Het bestuur van een stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. Elke functie vraagt om bepaalde vaardigheden. De functiebeschrijvingen zijn op te vragen via onderstaande contactgegevens. De stichting kan een beheerder in dienst nemen die zorgt voor de dagelijkse gang van zaken in het dorpshuis en de horeca.

Reageren

Bent u  klaar voor een nieuwe uitdaging en wilt u bijdragen aan de toekomst van het dorpshuis? Stuur dan een bericht en eventuele vragen voor 1 september 2024 naar Ingrid Broos. Zij is bereikbaar via i.broos@halderberge.nl en 0165-390772. Heeft u geen interesse in een bestuursfunctie, maar wel in de rol van beheerder? Dan horen wij dat ook graag.