Bestemmingsplan ‘Meirstraat 79, Oud Gastel’, ongewijzigd vastgesteld

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 4 juli tot en met woensdag 14 augustus 2024 ter inzage.

Gedurende deze zes weken kan tegen dit besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld. De stukken zijn digitaal in te zien via: www.ruimtelijkeplannen.nl of via www. omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart (planidentificatienummer: NL.IMRO. 1655.BP6032-C001). 

De stukken kunt u ook inzien tijdens de openingstijden (op afspraak) in het gemeentehuis, Parklaan 15 in Oudenbosch. 

De inhoud van het bestemmingsplan betreft het realiseren van één extra woning naast de Meirstraat 79 in Oud Gastel.