Bestemmingsplan ‘Dorpshuis De Steiger’

Bestemmingsplan ‘Dorpshuis De Steiger’ met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 25 mei tot en met woensdag 5 juli 2023 tijdens de openingstijden (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis.

U kunt het plan ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer: NL.IMRO.1655.BP5005-B001).

Daarnaast is er woensdagavond 21 juni van 18.30 – 20.00 een informatiebijeenkomst in het dorpshuis zelf.

Het bestemmingsplan maakt de renovatie van het dorpshuis mogelijk, zodat Dorpshuis De Steiger een duurzaam en multifunctioneler gebouw wordt. Dit in combinatie met een volwaardige horecafunctie.