Bestemmingsplan

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Halderberge mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? De meeste bestemmingsplannen kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl

Bekijk bestemmingsplannen op de website ruimtelijkeplannen.nl

 

U kunt altijd via de website een afspraak maken met een ven de medewerkers van het Omgevingsloket. Houdt u er wel rekening mee dat een gegeven advies op basis van de door u verstrekte gegevens niet leidt tot een bindend advies.

Inzien bestemmingsplannen

  • Veel bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl
  • U kunt alle bestemmingsplannen inzien in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. 

Wat u moet weten

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.

Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting. Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Totstandkoming

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen.

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Als u een kopie van documenten wilt hebben, zijn daar kosten aan verbonden.

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?