Bestemmingsplan

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Halderberge mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen?

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Halderberge, de provincie of andere gemeenten staan op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl 

 

Wat u moet weten

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.
Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting. Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Totstandkoming

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen.

Opstarten procedure wijzigings- of bestemmingsplan

Let op: Voor het invullen van onderstaande formulieren heeft u een zaaknummer nodig. U krijgt dit na het indienen van uw Ruimtelijk en Maatschappelijk Initiatief 

Opstarten wijzigings- of bestemmingsplanprocedure (met inlog via Digid)

Opstarten wijzigings- of bestemmingsplanprocedure (met inlog via eHerkenning)

Inzien bestemmingsplannen

  • Bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl
  • Deze instructievideo legt uit hoe u op Ruimtelijkeplannen.nl een bestemmingsplan kunt vinden.
  • Als u een kopie van documenten wilt hebben, zijn daar kosten aan verbonden.
Uw Reactie
Uw Reactie