Beleid en onderzoek

Economische visie Halderberge 2020 en gemeentelijke dienstverlening

Verbetering van de dienstverlening aan ondernemers is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Economische visie Halderberge 2020. Gemeente Halderberge werkt daar samen met ondernemers aan binnen de Economische Koepel Halderberge (EKH).
Op het gebied van dienstverlening en economie worden diverse onderzoeken uitgevoerd.


Prestatieonderzoek/ Koopstromen

Eind 2018 is in opdracht van de gemeente Halderberge, de Provincie Noord-Brabant en de Rabobank het prestatieonderzoek uitgevoerd door Ik Onderneem! Dit onderzoek geeft inzicht in het economisch functioneren van de detailhandel en de leisure in de regio West-Brabant. Een belangrijk resultaat was dat de lokale inwoner – de belangrijkste klant van de centrumgebieden in de gemeente – de centra goed weet te vinden. Ook is duidelijk geworden dat niet alle leegstaande winkelpanden in de toekomst ingevuld zullen worden. De inzichten worden gebruikt bij het opstellen en uitvoeren van de actiekaarten voor de centrumgebieden.

pdf Prestatieonderzoek gemeenterapport (PDF, 3.6 MB) pdf Prestatieonderzoek maatwerkrapport (PDF, 3.95 MB)

Ondernemerspeiling

De resultaten van de tweede ondernemerspeiling voor ondernemers in de gemeente Halderberge zijn bekend. In het najaar van 2017 is de peiling uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ondernemerspeiling van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Realisatie. De resultaten van de peiling laten op diverse punten een verbetering zien ten opzichte van de eerste peiling in 2014. Zo is de algemene waardering gestegen van 6,2 naar 6,6 en het onderdeel communicatie en voorlichting van 5,5 naar 6,2.

Bekijk de rapportage: pdf Ondernemerspeiling Halderberge (PDF, 605.43 KB)

De resultaten worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met andere gemeenten.


Actiekaarten

Op 27 juni 2019 is de actiekaart voor het kernwinkelgebied van Oudenbosch vastgesteld. Deze actiekaart bevat een lange termijn ambitie en en de doelen, strategieën en concrete acties voor de korte, middellange en lange termijn. Bij het opstellen van de actiekaart is samengewerkt met de ondernemers en inwoners uit het centrum.

 

Uw Reactie
Uw Reactie