Beleid en onderzoek

Samenwerken aan duurzame bedrijventerreinen Halderberge

Zes vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen in Halderberge, de Ondernemerskring Halderberge (OKH) en de gemeente Halderberge spreken af om in 2022 te gaan samenwerken aan de opstart van  Parkmanagement. De gezamenlijke ambitie is het optimaliseren van bedrijventerreinen zodat dit blijvend aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor de huidige en toekomstige ondernemers blijven. De focus ligt op de thema’s veiligheid, uitstraling en gezamenlijke inkoop.

Ondernemerspeiling 2020

De waardering voor de gemeentelijke dienstverlening komt uit op een 6,8. De resultaten vindt u op www.waarstaatjegemeente.nl zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met andere gemeenten.

Actiekaarten

De actiekaarten bevatten een lange termijn ambitie en en de doelen, strategieën en concrete acties voor de korte, middellange en lange termijn voor de centra van Hoeven, Oud Gastel en Oudenbosch en de bedrijventerreinen Bosschendijk, Industrieweg/Ambachtenstraat, De Gorzen/Oudlandsedijk, Korenweide en De Hoge Akker. Bij het opstellen van de actiekaarten is samengewerkt met de ondernemers en inwoners. U vindt ze hieronder.

Actiekaart bedrijventerreinen De Gorzen en Oudlandsedijk Oudenbosch