Beleid en onderzoek

Ondernemerspeiling 2020

De resultaten van de Ondernemerspeiling 2020 zijn bekend. Van april tot begin juni konden alle ondernemers in de gemeente Halderberge vragen beantwoorden over onder meer de omgeving van het bedrijf, bereikbaarheid, contact met de gemeente, economisch beleid en de service van de gemeente. Daarnaast werden vragen gesteld over de impact van de Corona crisis en het effect van de initiatieven die de gemeente nam voor ondernemers tijdens deze crisis.

De waardering voor de gemeentelijke dienstverlening komt uit op een 6,8. Dat is een flinke verbetering in vergelijking met vorige peilingen. In 2018 kreeg de gemeente een 6,6. De dienstverlening met de menselijke maat (gebaseerd op daadwerkelijk contact met de gemeente) wordt door gemiddeld 74% als (heel) goed gewaardeerd.

pdf Resultaten ondernemerspeiling_coronapeiling (PDF, 174.5 KB) pdf Resultaten ondernemerspeiling_samenvatting (PDF, 1.59 MB) pdf Rapportage ondernemerspeiling 2020 (PDF, 813.23 KB)

De resultaten worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met andere gemeenten.


Economische visie Halderberge 2020 en gemeentelijke dienstverlening

Verbetering van de dienstverlening aan ondernemers is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Economische visie Halderberge 2020. Gemeente Halderberge werkt daar samen met ondernemers aan binnen de Economische Koepel Halderberge (EKH).
Op het gebied van dienstverlening en economie worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Economische visie Halderberge 2020


Actiekaarten

De actiekaarten bevatten een lange termijn ambitie en en de doelen, strategieën en concrete acties voor de korte, middellange en lange termijn voor de centra van Hoeven, Oud Gastel en Oudenbosch en de bedrijventerreinen Bosschendijk, Industrieweg/Ambachtenstraat, De Gorzen/Oudlandsedijk, Korenweide en De Hoge Akker. Bij het opstellen van de actiekaarten is samengewerkt met de ondernemers en inwoners. U vindt ze hieronder.

Nieuwsbrief bedrijventerreinen

pdf Nieuwsbrief bedrijventerreinen Halderberge - najaar 2021 (PDF, 4.75 MB)

Nieuwsglossy Actiekaart Oudenbosch

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad de actiekaart ‘kernwinkelgebied Oudenbosch’ vastgesteld. Sindsdien zijn we samen met ondernemers, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren hard aan het werk om het centrum compacter, levendiger en aantrekkelijker te maken. Met de nieuwsglossy willen wij u meenemen in wat er de afgelopen twee jaar achter de schermen is gedaan. Dit omdat niet alle initiatieven voor iedereen altijd even goed herkenbaar zijn.  

pdf Magazine Actiekaart Oudenbosch (PDF, 12.41 MB)

Nieuwsbrief actiekaart Bosschendijk

In onderstaande nieuwsbrief kunt u lezen welke stappen de afgelopen 1,5 jaar op bedrijventerrein Bosschendijk zijn gezet.

pdf Actiekaart bedrijventerrein Bosschendijk (PDF, 8.91 MB)

Actiekaarten (winkel)centra en bedrijventerreinen

Actiekaart centrum Hoeven

Actiekaart centrum Oud Gastel

Actiekaart centrum Oudenbosch

pdf Actiekaart bedrijventerrein Bosschendijk Oudenbosch (PDF, 376.2 KB) pdf Actiekaart bedrijventerreinen De Gorzen en Oudlandsedijk Oudenbosch (PDF, 374.81 KB) pdf Actiekaart bedrijventerrein De hoge Akker Hoeven (PDF, 374.72 KB) pdf Actiekaart bedrijventerrein Industrieweg/Ambachtenstraat (PDF, 375.69 KB) pdf Actiekaart bedrijventerrein Korenweide Oud Gastel (PDF, 373.96 KB)

Prestatieonderzoek/ Koopstromen

Eind 2018 is in opdracht van de gemeente Halderberge, de Provincie Noord-Brabant en de Rabobank het prestatieonderzoek uitgevoerd door Ik Onderneem! Dit onderzoek geeft inzicht in het economisch functioneren van de detailhandel en de leisure in de regio West-Brabant. Een belangrijk resultaat was dat de lokale inwoner – de belangrijkste klant van de centrumgebieden in de gemeente – de centra goed weet te vinden. Ook is duidelijk geworden dat niet alle leegstaande winkelpanden in de toekomst ingevuld zullen worden. De inzichten worden gebruikt bij het opstellen en uitvoeren van de actiekaarten voor de centrumgebieden.

pdf Prestatieonderzoek gemeenterapport (PDF, 3.6 MB) pdf Prestatieonderzoek maatwerkrapport (PDF, 3.95 MB)
Uw Reactie
Uw Reactie