Bekendmaking: Aanhangwagen weggesleept

Publicatiedatum: 
31 jul 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening gebruik hebben gemaakt van hun bevoegdheid tot het wegslepen van het volgende voertuig:
  • Een aanhangwagen
  • Merk: Solide

De aanhangwagen is op 24 juli 2019 aan de Spuilaan in Oudenbosch weggesleept. Het voertuig staat opgeslagen bij de gemeentewerf aan de Vaartweg in Oudenbosch. De rechthebbende kan, na betaling van de kosten verbonden aan het verwijderen en stalling, de aanhangwagen terugkrijgen.

Wij roepen de eigenaar of houder van de aanhangwagen op deze binnen 13 weken na publicatie van deze bekendmaking bij de gemeente Halderberge te melden. Als de aanhangwagen binnen deze periode niet is opgehaald, dan gaan wij over tot het verkopen of vernietigen van de aanhangwagen. De kosten voor het wegslepen en stalling moet worden betaald door de eigenaar of houder van de aanhangwagen.