Begraven

De algemene begraafplaats is gevestigd aan de Strijmondlaan in Oudenbosch.

Openingstijden van de begraafplaats zijn:

  • in de wintertijd: 08.30 - 16.30* uur;  * zodra de schemering invalt
  • in de zomertijd: 08.30 - 19.00 uur

De gemeenteraad stelt de leges vast. U vindt de leges in de legesverordening. Onderaan de pagina vindt u de legestabel.