Begraafplaats

De algemene begraafplaats is gevestigd aan de Strijmondlaan in Oudenbosch.

Openingstijden van de begraafplaats zijn:

  • in de wintertijd: 08.30 - 16.30* uur;  * zodra de schemering invalt
  • in de zomertijd: 08.30 - 19.00 uur

Het volledige terrein binnen het hekwerk wordt onderhouden met uitzondering van de graven en gedenkstenen.

Leges 2023