Basisnet Spoor

Basisnet Spoor informeert u over het vervoer van gevaarlijke stoffen op het hoofdspoorwegennet. De meeste spoorlijnen gaan dwars door stedelijke gebieden, ook door onze gemeente. De Wet basisnet behandelt o.a. het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en is door de Eerste en Tweede kamer aangenomen.