Alcoholverbod openbare ruimte Halderberge

In Halderberge zijn non-alcohol-zones ingesteld. Dit betekent dat het verboden is om binnen de omcirkelde kernen (waaronder alle woonkernen in Halderberge en recreatiegebieden) op openbare plaatsen alcoholhoudende drank te nuttigen, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Op terrassen van horecabedrijven of plaatsen waar een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet is afgegeven is het voor meerderjarigen wel toegestaan om alcoholhoudende dranken te drinken (bijvoorbeeld bij een evenement met vergunning). Overlastgevend gedrag op straat wordt in bepaalde gevallen mede veroorzaakt door alcoholgebruik. Het verbod geeft de overheid een duidelijk handvat om overlast mee aan te pakken. Overtreders worden aangehouden en beboet. Voor minderjarigen geldt dat het ingevolge de Drank en Horecawet verboden is op voor publiek toegankelijke plaatsen in het bezit te zijn van alcohol. Hieronder kunt u de overzichtskaart vinden. Daarop is met een markering aangegeven waar het verbod van kracht is. Het verbod is verwoord in artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Halderberge.