Aanvragen welzijnssubsidie

Publicatiedatum: 
23 mrt 2020
De gemeenteraad heeft op 19 maart jl. ingestemd met de nieuwe subsidieverordening en de nieuwe subsidieregelingen. Hierdoor wordt de aanvraagprocedure voor alle verenigingen / stichtingen aangepast. Voor alle verenigingen / stichtingen geldt dat de subsidieaanvraag voor 2021 ingediend moet worden voor 1 juni 2020. U ontvangt bericht zodra de aanvraag ingediend kan worden.

Verantwoording

Voor het indienen van de subsidieverantwoording 2019 wordt ook een digitaal formulier ontwikkeld.

Zodra dit formulier gereed is en op de website staat, krijgt u hierover bericht van ons. Dit is naar verwachting in april van dit jaar, één en ander onder voorbehoud van de huidige situatie.