Aanvraagformulier subsidie muziekonderwijs

Met dit formulier vraagt u een bijdrage van de gemeente voor instrumentaal of vocaal muziekonderwijs aan voor een kind dat tussen de 6 en 18 jaar oud is. Let op: de bijdrage wordt niet toegekend voor lessen in dans, musical of beeldende kunst. De aanvraag moet uiterlijk 4 weken nadat de lessen gestart zijn door de gemeente ontvangen zijn. Uiterlijk 8 weken na afloop van de lessen, stuurt u een kopie van de factuur aan ons op. Het subsidiebedrag wordt opnieuw berekend en aan u uitbetaald.  

Wilt u weten hoe wij met uw privacy omgaan?

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?