Aanvraagformulier subsidie beeldende kunst en vormgeving

Met dit formulier vraagt u een bijdrage van de gemeente voor lessen beeldende kunst en vormgeving aan voor een kind dat tussen de 6 en 18 jaar oud is. De aanvraag moet uiterlijk 4 weken nadat de lessen gestart zijn door de gemeente ontvangen zijn. Uiterlijk 8 weken na afloop van de lessen, stuurt u een kopie van de factuur aan ons op. Het subsidiebedrag wordt opnieuw berekend en aan u uitbetaald. 

Wilt u weten hoe wij met uw privacy omgaan?

Uw Reactie
Uw Reactie