Aanvraag blijverslening

Wilt u aanpassingen in uw woning aanbrengen waardoor u langer thuis kunt blijven wonen in uw vertrouwde woning en woonomgeving? Om het investeren in deze aanpassingen mogelijk te maken kunnen woningeigenaren via de gemeente Halderberge in aanmerking komen voor een Blijverslening. Let op: de Blijverslening is een hypothecaire lening. Voor een financieel advies dient u zich te wenden tot een financieel adviseur.

Voorwaarden

De Blijverslening is een hypothecaire lening. Voor de uitvoering van de Blijverslening werkt de gemeente Halderberge samen met SVn. Op de website van Svn vindt u uitgebreide informatie over de Blijverslening en de aanvraag ervan. 

Om voor de Blijverslening in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • De Blijverslening is bestemd voor:
    • Eigenaar en bewoners van een koopwoning en hun gezinsleden met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.
    • Eigenaren en bewoners van een koopwoning die hun woning levensloopbestendig willen maken. U bent minimaal 55 jaar oud op het moment van het indienen van de aanvraag. Als sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde leeftijdsgrens voor een van de aanvragers.
  • Zowel bouwkundige als domotica-woningaanpassingen komen in aanmerking.
  • U moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen en minimaal twee jaar op dit adres staan ingeschreven.
  • Omdat de Blijverslening hypothecair wordt verstrekt mag de financiering van de woningaanpassing (de Blijverslening) samen met de eventuele hypotheek (hypothecaire inschrijving) niet meer bedragen dan maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning.
  • Op het moment van aanvragen van de lening mogen de werkzaamheden nog niet zijn gestart.
  • De Blijverslening bedraagt minimaal € 2.500,- en een maximum van €17.500,- en wordt verstrekt via een bouwkrediet.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag bij ons indienen door middel van het aanvraagformulier Blijverslening. 

Vraag de Blijverslening aan

Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag een beslissing en deelt die mee door middel van een toewijzings- of afwijzingsbrief onder voorbehoud van positieve krediettoets. Bij deze brief ontvangt u ook een aanvraagformulier van SVn. Zij toetsen uw aanvraag financieel en bij een positieve toets ontvangt u via SVn de offerte. Na ondertekening stuurt u de offerte terug naar SVn. SVn stuurt de stukken vervolgens naar de notaris. U maakt zelf een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte. Nadat de akte is ondertekend, is het leenbedrag beschikbaar voor uitbetaling. Vanaf dat moment betaalt u elke maand via automatische incasso het afgesproken bedrag aan rente en aflossing.

Het geleende bedrag wordt, onder inhouding van de afsluitkosten als dat van toepassing is, in een bouwkrediet gestort. De nota’s van de bedrijven die de werkzaamheden voor u uitvoeren, kunt u declareren met de declaratieformulieren die u van SVn ontvangt. Na afronding van de werkzaamheden stopt het bouwkrediet.

Let op: De aanvraag kan alleen digitaal worden ingevuld. Mocht u hierbij ondersteuning nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Halderberge op telefoonnummer 14-0165.