Aantonen subsidiegebruik onderwijs beeldende kunst en vormgeving

Heeft u subsidie aangevraagd voor het volgen van beeldende kunst en/of vormgeving-onderwijs? Met dit formulier kunt u de door u betaalde factuur indienen. Het subsidiebedrag wordt opnieuw berekend. Daarna volgt de uitbetaling van het subsidiebedrag.  

Wilt u weten hoe wij met uw privacy omgaan?

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?