Aanpak eenzaamheid krijgt steun in de rug van Homico en Stichting de Kringloper

Publicatiedatum: 
4 jul 2019
Eenzaamheid is een probleem wat in heel Nederland speelt, ook in Halderberge. De kerngroep ‘Naar een hechte gemeenschap’ is aan de slag gegaan met het tweede jaarlijkse uitvoeringsprogramma.

Naast de inzet die de kerngroep doet, staan er ook steeds meer mensen uit de samenleving op om zich om elkaar te bekommeren. Zo hebben de vrijwilligers van Homico en stichting de Kringloper laatst besloten om een boeken- en platenbeurt te organiseren en de opbrengst ten goede te laten komen van de aanpak voor eenzaamheid. 

De opbrengst van € 286,90 is geschonken aan de kerngroep. De kerngroep gaat dit bedrag gebruiken om een barbecue te organiseren in de zomer. Deze barbecue is een vervolg op het kerstdiner van eind 2018.