Aanleg stamriool en herinrichting Markt Oud Gastel

De huidige riolering in Oud Gastel biedt onvoldoende capaciteit om al het aanbod (afval)water probleemloos te verwerken. Door in het centrum van Oud Gastel de diameter van het vuilwaterriool te vergroten en een separaat hemelwaterriolering aan te leggen wordt de rioolcapaciteit aanzienlijk vergroot. Omdat de verharding op en rondom de Markt open wordt gebroken om de riolering te vernieuwen, ontstaat de gelegenheid om de Markt ook leefbaarder te maken.
  • Startdatum voorbereiding: zomer 2019 
  • Technische uitwerking: 2020
  • Verwachte start uitvoering: einde eerste kwartaal 2021

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegeleden: J.H.A. Mollen, T.C. Melisse
  • Ambtelijk verantwoordelijk projectleiders: J.M. Willemse, A. de Witte, K. Veraart

Aanleiding

Afgelopen jaren is Oud Gastel flink gegroeid in aantallen woningen. Deze groei vraagt ook een grotere capaciteit van het rioolstelsel in het dorp. Daarbij valt er, als gevolg van de klimaatverandering, in de laatste jaren een steeds grotere hoeveelheid neerslag in korte periodes. Deze twee factoren samen zorgen ervoor dat de huidige riolering onvoldoende capaciteit heeft om al het aanbod van (afval)water probleemloos te verwerken. Door in het centrum van Oud Gastel de diameter van het vuilwaterriool te vergroten en een separaat hemelwaterriolering aan te leggen wordt de rioolcapaciteit aanzienlijk vergroot. Hierdoor krijgt Oud Gastel een robuust Stamriool. Het streven is om zoveel mogelijk verhard oppervlak (lees: wegen en daken van woningen) op het hemelwaterriool aan te sluiten.

Omdat de verharding op en rondom de Markt open wordt gebroken om de riolering te vernieuwen ontstaat de gelegenheid om de Markt ook leefbaarder te maken. Vanuit de economische actiekaart centrum Oud Gastel is de verbetering van de openbare ruimte op de Markt gekoppeld aan het rioleringsproject zodat we werk met werk kunnen maken.

Fasering

Het project omvat een groot gebied in en rondom het centrum van Oud Gastel. Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunnen we in deze fase van het project nog niet exact aangeven. De fasering zal t.z.t. met u gecommuniceerd worden. Uw woning of onderneming blijft bereikbaar door in werkvakken van maximaal 100 m1 te werken.

Naar verwachting is de fasering eind 2020 duidelijk waarna we de definitieve ontwerpen en planning kunnen presenteren in Oud Gastel.

Bewonersparticipatie

In augustus 2019 zijn een drietal bijeenkomsten geweest, waarbij de wensen/ideeën van de omwonenden/ondernemers/andere belanghebbenden zijn opgehaald voor de optimalisatie van de buitenruimte in het centrum van Oud Gastel. Deze wensen zijn vertaald naar een drietal ontwerpvarianten voor de inrichting van het centrum gebied. De opmerkingen over de huidige buitenruimte en de drie varianten zijn eind 2019 gepresenteerd. Eind 2020 zal het ontwerp definitief gemaakt worden en zal dit wederom gepresenteerd worden.

De afkoppelambitie van de riolering wordt alleen behaald in samenwerking met de directe omwonenden. Het afkoppelen van het hemelwater dat op daken van de woningen valt, is een belangrijke opgave in het project en vraagt om een stukje maatwerk. In de tweede helft van 2020 zal persoonlijk contact opgenomen worden bij de woningen of panden waar mogelijkheden zijn om verhard oppervlak  af te koppelen.

Communicatie

Gedurende de voorbereiding/technische uitwerking van het project zal er bij belangrijke ontwikkelingen een nieuwsbrief gepubliceerd worden. Daarnaast zal het definitieve ontwerp van het project aan de omwonenden en lokale ondernemers gepresenteerd worden. Hiervoor worden uitnodigingen verstuurd. De samenstichting Oud Gastel wordt gedurende de voorbereiding en de uitvoering betrokken bij het proces dat doorlopen wordt.

De nieuwsbrieven over het Stamriool  en de herinrichting van de Markt e.o. in Oud Gastel worden hieronder in de bijlage toegevoegd. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze ontvangt u in uw mailbox en zo weet u zeker dat u op de hoogte bent van de laatste informatie. 
De nieuwsbrief digitaal ontvangen? Mail dan naar g.beljaars@halderberge.nl

Voorlopig ontwerp

Met de nieuwe inrichting krijgt het plein zijn dagelijkse bezoekers weer terug. Niet even snel naar een winkel of de supermarkt. Maar ontspannen verblijven tussen het groen, spelende kinderen en een waterpomp die als een sieraad op het plein staat.

De auto niet verbannen naar de achterliggende parkeerplaatsen, maar geclusterd aan het plein met ruimte voor uitstallingen en groen langs de winkels. Veel groen maakt het plein aangenaam en klimaatbestendiger. Groen zonder ruimteverlies voor de evenementen. Door dubbelgebruik kan onder andere de carnavalstent op het plein staan en is er ruimte voor de weekmarkt en zomerse evenementen.

De kleuren bruin/rood/oranje voeren de boventoon in het plan. Warme kleuren die spreken en het hele jaar aantrekkelijk zijn. Voor de groenvakken en natuursteenvlakken zijn organische vormen gekozen die geen richting hebben en door hun positionering restruimte creëren. Hier ontstaat ruimte voor spelaanleiding. Op dit moment wordt onderzocht of het waterelement anders ingevuld kan worden, met minder kosten. Hierdoor ontstaat financiële ruimte om de dorpspomp  te renoveren en qua beleving te versterken en een extra impuls te geven aan groen. Daarnaast wordt met de Samenstichting de mogelijkheden bekeken voor kunst of een “kunstzinnig” speelelement te plaatsen op het plein

Met de verhoogde plantvakken met  introductie van houten zittingen biedt het plein veel ruimte voor verblijf op ieder moment van de dag en op verschillende plekken.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met één van de projectleiders:

  • ing. J.M. Willemse (Gemeente Halderberge) proces-leider riolering en herinrichting, telefoonnummer: 14 0165 of email: m.willemse@halderberge.nl
  • MSc. A. De Witte (Gemeente Halderberge), projectleider economische actiekaart telefoonnummer: 14 0165 of email: a.dewitte@halderberge.nl
  • ing. K. Veraart (Gemeente Halderberge) technisch projectleider, telefoonnummer: 14 0165 of email: k.veraart@halderberge.nl

Bijlagen

pdf Modellenstudie stedenbouwkundige (PDF, 6.91 MB) pdf Schetsontwerp optimalisatie Dorpsstraat (PDF, 633.48 KB) pdf Schetsontwerp vastgestelde variant markt (PDF, 1.66 MB) pdf Flyer wonen in een afgekoppelde wijk (PDF, 210.3 KB) pdf Artist Impresion Markt Oud Gastel (PDF, 259.88 KB) pdf Voorlopig ontwerp Markt Oud Gastel (PDF, 2.88 MB) pdf Voorlopig ontwerp Oud Gastel (PDF, 18.63 MB)

Raadvoorstel actiekaart centrum Oud Gastel

pdf 1e Nieuwsbrief Stamriool en herinrichting Markt e.o. Oud Gastel (PDF, 1.01 MB) pdf 2e Nieuwsbrief Stamriool en herinrichting Markt e.o. Oud Gastel (PDF, 1.05 MB) pdf 3e Nieuwsbrief Stamriool en herinrichting Markt e.o. Oud Gastel (PDF, 616.34 KB)