Aanbesteding dorpshuis Hoeven gestaakt

In december 2022 is de aanbesteding gestart voor het nieuwe dorpshuis in Hoeven. Aannemers hadden tot begin maart de tijd om in te schrijven. Bij de indiening van de prijzen is gebleken dat er te hoog is ingeschreven. Het college heeft daarom het besluit genomen om de aanbesteding te staken. Dit betekent dat de aanbesteding officieel is afgerond en dat er een nieuwe procedure opgestart kan worden.

Nieuwe aanbesteding

Voordat de volgende stap wordt gezet in een nieuwe aanbesteding gaat de gemeente in gesprek met alle partijen die hebben meegedaan met de aanbesteding. Na deze gesprekken wordt gekozen in welke vorm een nieuwe aanbesteding kan plaatsvinden. Omdat een evaluatie van de huidige aanbesteding en de gesprekken met de partijen nog moeten plaatsvinden is nog niet bekend hoe en wanneer een nieuwe aanbesteding plaatsvindt.

Vertraging

De opgelopen vertraging is ongeveer 4 à 6 maanden. De gemeenteraad zou op 22 juni 2023 een besluit nemen over het definitieve budget voor het nieuwe dorpshuis. Dit is hierdoor niet haalbaar. De gemeenteraad ontvangt hier later een nieuw voorstel voor.