20 maart 2019: Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Publicatiedatum: 
6 mrt 2019
Met jouw stem bepaal je mee wie de nieuwe bestuurders worden van zowel de provincie als het Waterschap. Zo heb je invloed op de keuzes die zij ook in jouw woon- en leefomgeving maken.

Kies voor Brabant!

Brabant is een mooie provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit in de toekomst te behouden, moeten er keuzes gemaakt worden. Door te stemmen heb je invloed op de keuzes die de provincie Noord-Brabant in jouw omgeving maakt.

Als je gaat stemmen voor de Provinciale Staten, dan heb je ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt jouw stem dus dubbel. Stem woensdag 20 maart 2019 op een kandidaat van de partij die je het meest geschikt vindt en kies voor Brabant!

Meer informatie over de provincie en verkiezingen vind je op de website van de provincie. Vanaf half februari staat ook de Stemwijzer online. Met deze stemhulp kun je jouw politieke voorkeur bepalen.

Hallo Waterwoners, we mogen weer stemmen!

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Daarnaast heeft het waterschap aandacht voor actuele vraagstukken zoals de gevolgen van de klimaatverandering. En hoe het waterschap dat doet, daar heb jij invloed op!

Breng daarom je stem uit voor de partij die het beste jouw waterbelangen behartigt.

Informatie over de verkiezingen voor het Waterschap vind je op de website van Brabantse Delta. Vanaf half februari vind je daar ook de Stemhulp MijnStem om je te helpen bij jouw keuze.