1e editie nieuwsbrief herontwikkeling religieus erfgoed

Publicatiedatum: 
25 nov 2021
Dit is de eerste nieuwsbrief over de herontwikkeling van het religieus erfgoed in Oudenbosch. De komende jaren wordt er hard gewerkt om de gebouwen van Sint Anna, de kapel van Saint Louis, de Mariaschool, de Mariabouw en het gebouw van Fidei et Arti te verbouwen. Sommige van deze gebouwen krijgen een nieuwe bestemming. De openbare ruimte rondom de gebouwen wordt ook meegenomen en opnieuw ingericht.
pdf Nieuwsbrief religieus erfgoed - editie 1 2021 (PDF, 995.35 KB)

We willen u in deze nieuwsbrief meer vertellen over de stappen die we nu en de komende tijd gaan zetten. Deze eerste editie hebben we op papier laten drukken en omwonenden in de brievenbus laten bezorgen. Maar ook wij denken aan duurzame oplossingen. Daarom gaan we de nieuwsbrieven vanaf nu digitaal verzenden per e-mail.

Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar projectondersteuning@halderberge.nl.