Burgemeester G.A.A.J. - Janssen

Informatie

De gemeenteraad heeft op maandag 28 februari Giel Janssen voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Halderberge. Op 29 maart 2011 is hij door de Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant benoemd als burgemeester van Halderberge. Het is niet zijn eerste burgemeestersfunctie. Giel Janssen werkte van 15 november 2006 tot 29 maart 2011 als burgemeester van de gemeente Cromstrijen. Ook is hij geen onbekende in West-Brabant. Van 1994 tot 2006 was hij wethouder in Bergen op Zoom. Daarvoor werkte Janssen als leraar aardrijkskunde aan de scholengemeenschap 't Rijks in Bergen op Zoom.

Portefeuille

Bestuur en Handhaving

 • Regionale samenwerking
 • In- en externe betrekkingen
 • Communicatie: breed naar buiten
 • Leefbaarheid
 • Brandweer
 • Crisisbeheersing
 • Drugs- en alcoholbeleid
 • Drank- en horecazaken
 • Representatie
 • Coördinatie van bestuur
 • Bestuurlijke en algemene-juridische zaken
 • Publiekszaken (reguliere zaken m.b.t. balies /burgerzaken)
 • Coördinatie integratiebeleid
 • Handhaving
 • Handhaving APV
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Inburgering
 • Coördinatie integratiebeleid (raakvlak alle portefeuilles)
 • Integriteit
 • Veerkrachtig bestuur

Openbare ruimte

 • Lijkbezorging (wet op de lijkbezorging)

Veiligheid

Projecten

 • Basisnet Spoor
 • Samenwerking Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Gegevens
Telefoonnummer (0165) 39 05 32
de heer - Janssen

Rollen
BurgemeesterCollege van burgemeester en wethouders
VoorzitterGemeenteraad

Digitaal loket

Alle producten en diensten

Afspraak maken

Online afspraak maken voor gemeentelijke producten

Contact

Openingstijden

E-mail de gemeente

Online melding openbare ruimte

Tel. 14 0165 (ook voor spoed)

Bezoekadres

Parklaan 15
4731 GJ Oudenbosch

Postadres

Postbus 5
4730 AA Oudenbosch

Twitter LinkedIn Facebook

Submenu's

Home >